Sisukord

24/7 Veebiseminar - Mida peab teadma patsientide isikuandmete kaitsest tervishoiusüsteemis? Koolitaja: Urmas Kukk

Registreeri koolitusele
Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Tervishoiusüsteemis töötavad isikud puutuvad oma töös sageli kokku erinevate isikute, sh patsientide andmetega. Haiglad ja polikliinikud ongi ühed suurimad, kõiki inimesi puudutavad, andmetöötlejaid.
Vastavalt Võlaõigusseaduse § 768 lg 1 peavad Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Võlaõigusseaduse §-s 769 nimetatud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti.
Vastavalt Võlaõigusseadus § 769, peab Tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

Andmekaitse eesmärgiks tervishoiuasutustes on tagada isikuandmete nõuetekohane töötlemine tervishoiuteenuse osutamise, aga ka teadusuuringute ja õppetöö käigus. Isikuandmete töötlemise tingimused ja korra sätestab isikuandmete kaitse seadus. Isikuandmete töötlemisele esitatavate nõuete aluseks on privaatsuse, saladuse hoidmise ja isikuandmete kaitse regulatsioonid.

Antud 24/7 seminaril käsitletakse teemat just patsiendi andmete käitlemise vaatenurgast. 24/7 seminar võtab kokku kõige olulisema, mida peab terviseasutuse (haigla, polikliinik jt) töötaja, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda terviseasutuse (haigla, polikliinik) töötajatele, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega teavet tema  õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.


Sihtrühm

Tervishoiuasutustes (haiglad, polikliinikud, hambapolikliinikud jne) töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku patsientide isikuandmetega. 


Teemad

 • Isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon
  - Olulisemad mõisted (isikuandmed, töötleja, andmesubjekt, privaatsus, andmete käideldavus, andmete terviklus, andmete konfidentsiaalsus ehk saladuses jne);
  - Isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk;
  - Isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused);
  - Isikuandmete töötlemise põhimõtted;
  - Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus);
  - Isikuandmete avalikustamine.
  - Andmesubjekti õigused.

 •  Isikuandmete töötlemise peamised juhud tervishoiuasutuses
  - Isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil
  a.  Milliseid andmeid töödeldakse?
  b.  Eriregulatsioon.
  c. Peamised eksimused.
  - Delikaatsete isikuandmete (terviseandmete) töötlemine teadusuuringu eesmärgil.
  - Isikuandmete töötlemisele õppetöö eesmärgil.

 • Tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine.

   


Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestvus on üks tund.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). 
Aastatel 2003 - 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.


Maksumus

29 € + km (34,80 €).


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Registreerimine ja lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu Registreeri koolitusele.

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu