Sisukord

24/7 Veebiseminar - Mida on vaja teada laste ja lapsevanemate isikuandmete kaitsest haridusasutuses? Koolitaja: Urmas Kukk

Registreeri koolitusele
Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Haridusasutuses töötavad isikud puutuvad oma töös sageli kokku erinevate isikute (õpilased, lasteaialapsed, lapsevanemad, kooli või lasteaia personal jne) andmetega. Laste isikuandmeid töödeldakse enamasti vahetu õppe- ja kasvatustöö käigus, haridusasutuse personali isikuandmeid olemasoleva töösuhte raames.

Antud 24/7 seminaril käsitletakse teemat just lapse ja lapsevanema andmete käitlemise vaatenurgast. Seminar võtab kokku kõige olulisema, mida peab haridusasutuse (kool, lasteaed) töötaja, kes puutub oma töös kokku laste ja lapsevanema erinevate isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu.


Eesmärk

24/7 seminari eesmärk on anda haridusasutuste (koolid ja lasteaiad) juhtidele, infojuhtidele, sekretäridele ja teistele haridusasutustes töötavatele isikutele, kes puutuvad oma töös kokku erinevate isikuandmetega, teavet tema  õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.


Sihtrühm

Haridusasutuste (koolid, sh põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, ülikoolid, huvikoolid ja lasteaiad) juhid, sekretärid, infojuhid ja teised haridusasutustes töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku laste ja nende vanemate isikuandmetega.


Teemad

 • Isikuandmete kaitsmisest üldisemalt
  - Olulisemad mõisted (töötleja, andmesubjekt jne);
  - Isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk;
  - Isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused);
  - Isikuandmete töötlemise põhimõtted;
  - Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus);
  - Andmesubjekti õigused. 

 • Isikuandmete töötlemine suhtes olles ja suhte lõppemisel
  - Laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte ajal (Milliseid andmeid töödeldakse? Peamised eksimused)
  - Laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte lõppemisel (kui töösuhe on läbi, mis saab siis lapse ja tema vanema  isikuandmetest?).
  - Lapse arvamus ja nõusolek.
 • Isikuandmete töötlemise peamised juhud haridusasutuses
  - Koolide/lasteaedade veebisaidid.
  - Pildistamine.
  - Videovalve.
  - Laps ja hinded.
  - Arenguvestlus.
  - Lapse tervislik seisund.
  - EHIS ja muud andmekogud.


Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Kestvus on 60 minutit.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). Aastatel 2003 - 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.


Maksumus

29 € + km (34,80 €).


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Registreerimine ja lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu Registreeri koolitusele.

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu