Sisukord

24/7 Veebiseminar - Isikuandmete töötlemine avaliku teabe seaduse alusel. Koolitaja: Urmas Kukk

Registreeri koolitusele
Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Avaliku teabe mõiste on sätestatud Avaliku teabe seaduses (edaspidi AvTS) § 3 lõikes 1 - avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Kuna tegemist on avalike ülesannete täitmisel kogutud teabega, on peamisteks teabeavaldajateks AvTS mõistes riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Koolitusel käsitletakse isikuandmete töötlemist avaliku teabe seaduse alusel. 


Sihtrühm

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku avaliku teabe- ja isikuandmete kaitse temaatikaga, so isikuandmete kogumise, hoidmise ja avalikustamisega - dokumendihaldurid, personalitöötajad, juristid, IT-osakonnna töötajad, tööohutuse- ja tervisekaitsespetsialistid jne.


Teemad

 • Isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon
  -         Olulisemad mõisted(isikuandmed, töötleja, andmesubjekt, jne);
  -         Isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk;
  -         Isikuandmete liigid(nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused);
  -         Isikuandmete töötlemise põhimõtted;
  -         Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus);
  -         Isikuandmete avalikustamine.
  -         Andmesubjekti õigused.  

 •          Avaliku teabe seadusest
  -         Avaliku teabe seaduse põhimõisted: avalik teave, teabevaldaja, teabenõue, teabenõudja jne) juurdepääsupiiranguga teave.
  -         Teabe avalikustamise põhimõtted.
  -         Aktiivne avalikustamine sh
  a. Dokumendiregistri pidamine
  b. Kontaktteave asutuse võrgulehel jne
  -         Teabele juurdepääsupiirangu seadmine, sh
  a.  Asutuse personaliteabe avalikkus ja piirangud
  b. Asutuse palgateabe avalikkus ja piirangud
  c. Planeeringute avalikkus ja piirangud.
  -         Passiivne avalikustamine ehk teabenõuetele vastamine ja nende täitmisest keeldumine.
  -         Juurdepääsu piiranguga avalik teave.
  -         Näiteid menetlus- ja kohtupraktikas viimastel aastatel.


Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestvus on kaks akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Urmas Kukk (3)
Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). Aastatel 2003 - 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.


Maksumus

Seminari hind on  39 € + km (46,80 €).


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Evi2
Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu