Sisukord

24/7 Veebiseminar - Ettevõttest lähtuv raamatupidamise sise-eeskiri. Koolitaja: Anne Nuut

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 24_7

 


Eeltutvustus

Raamatupidamise sise-eeskiri on Raamatupidamise seaduse §11 alusel kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele. Seaduse alusel kehtestab antud dokument kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

Leia võimalus kuulata veebiseminari, kus spetsialist Anne Nuut toob välja, millele peab keskenduma, et koostada oma ettevõttele isikupärane raamatupidamise sise-eeskiri, mis aitaks kaasa ettevõtte raamatupidamisarvestuseks vajalike andmete õigeaegsele ja korrektsele kajastamisele kõikides arvestuse lõikudes.


Eesmärk

Veebiseminar annab osalejale olulisemad teadmised ja oskused enda ettevõttest lähtuvalt - võimaluse vaadata üle ning täiustada olemasolev või koostada uus raamatupidamise sise-eeskiri.


Sihtrühm

Pearaamatupidajad, raamatupidajad, ettevõtete juhid


Teemad

Veebiseminaril käsitletakse järgmisi teemasid:

  • kellele ja miks on raamatupidamise sise-eeskiri vajalik
  • millised nõuded kehtestab raamatupidamise sise-eeskirjadele raamatupidamise seadus
  • mida peab silmas pidama hea raamatupidamise sise-eeskirja koostamisel
  • kuidas koostada oma ettevõttele isikupärane raamatupidamise sise-eeskiri, mis aitaks kaasa ettevõtte raamatupidamisarvestuseks vajalike andmete õigeaegsele ja korrektsele kajastamisele kõikides arvestuse lõikudes
  • millistele valdkondade detailsemale kirjeldamisele tuleks pöörata erilist tähelepanu

Aeg ja maht

24/7 veebiseminar kestab 1,5 tundi.


Koolitajad

Pildid / - Anne Nuut 113x113

Anne Nuut, Raamatupidamise Toimkonna liige ja vannutatud Audiitor ja Antimar Audiitorid juhatuse liige

 

Anne Nuut on lõpetanud TPI raamatupidamise erialal ja tegelenud sellel alal kogu elu. Olles audiitor, puutub ta oma töös pidevalt kokku raamatupidajate murede ja probleemidega. Aastaid on ta olnud ka koolitajaks erinevatel raamatupidajatele suunatud kursustel ja koolitustel.


Maksumus

24/7 veebiseminari hind on 69 € + km (82,80 €).

Peale registreerimist saadame arve ning ligipääsu tagame salvestatud veebiseminarile tööpäevadel 24h jooksul. 
Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust vaadata ja kuulata ühe kuu jooksul.

 


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Evi2

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehituse töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine

Tihti tekitab töövõtulepingulistes suhetes segadust küsimus, kui kaua saab tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda. Sellest seekord räägimegi. Aegumine on õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaja) jooksul. Kui nõue ei ole aegumistähtaja jooksul esitatud, siis ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu