Sisukord

24/7 Veebiseminar - Bilansi lugemise koolitus. Koolitaja: Anu Allikvee

Registreeri koolitusele
Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Koolitus on mõeldud nendele, kes oma tegevuses puutuvad kokku finantsaruannetega, sealjuures bilansiga. Keskendume ettevõtte bilansi lugemisele (avaliku sektori organisatsioonide bilansis on erinevusi).

Osaledes saate praktilised teadmised ja oskused bilansi lugemiseks - näidatakse kuidas numbrid ja reaalne elu suhestuvad. Anu Allikvee juhendamisel vaatleme, mida juht peab teadma kui ta peab kontrollima näiteks, kas tema ettevõtte bilanss kajastab ikka tema ettevõtte reaalset seisu.

Bilanss on ettevõtte finantsarvestuses üks tähtsamaid aruandeid.

Väga oluline on oskus koostada bilanssi, mis annab majandusüksuse finantsolukorrast õige ja õiglase pildi. Sama oluline on oskus seda aruannet lugeda ning teha selle põhjal vajalikke järeldusi või võtta vastu otsuseid. Mõista seoseid ja edasi anda informatsiooni – see on samuti tähtis ja väga vajalik oskus.

Koolitus põhineb praktilistel näidetel. Mängime läbi ühe näidisettevõtte loomise, koostame enamlevinud majandustehingute baasil bilansi, vaatleme bilansi koostamise tehnikaid ja õpime selgitama/presenteerima bilansist saadavat informatsiooni. Analüüsimiseks vaatleme erinevaid aruandeid, nende omavahelisi seoseid ja bilansi osakaalu järelduste tegemisel.


Eesmärk

Õppida lugema bilanssi, aru saama bilansi olemusest ja sisust ning anda mõtteid ja ideid bilansist saadava informatsiooni mõistmiseks ja presenteerimiseks.


Sihtrühm

Ettevõtte juhid, projektijuhid, ettevõtluse konsultandid saavad teadmised, mida bilansist peab välja lugema (nii oma bilansist kui partnerite omast) ning milliseid küsimusi peaks oskama esitada!

Raamatupidajad vajavad bilansi lugemise oskust, sest enamik programmidest tuleb küll välja bilanss, kuid kas see on tõene ja kas sealt on puudu midagi või üleliia - seda peaks oskama raamatupidaja välja lugeda ja kontrollida.


Teemad

Bilansi mõiste, roll ja ülevaade sisust

 • Bilanss ja selle roll finantssüsteemis.
 • Kellele ja missugust informatsiooni bilanss annab?
 • Varad = kohustused ja omakapital – bilansi põhivalem.
 • Näidisettevõtte loomine.
 • Kuidas tekib majandustehingutest bilanss? Proovime kätt bilansi koostamisel.

Bilansi ülesehituse loogika, toimimismehhanismid

 • Missugused varad kuuluvad bilansi koostisse, kuidas tekib neile rahaline väärtus ja kuidas neid süstematiseeritakse?
 • Missuguseid kohustusi kajastatakse bilansis, kuidas neile tekib rahaline väärtus ja kuidas neid süstematiseeritakse?
 • Mis on omakapital ja mis roll on omakapitalil bilansis?
 • Missugused varad, väärtused ja kapital ei kajastu bilansis?
 • Jätkame majandustehingute ja bilansi koostamisega – kuidas saada aru majandustehingute sisust ja nende mõjust bilansile.

Bilansi seosed teiste aruannetega ja analüüs

 • Bilansi seosed teiste aruannetega.
 • Vaatleme erinevaid aruandeid ja analüüsime nende omavahelisi seoseid.
 • Vaatleme erinevaid bilansse ja analüüsime neid.
 • Jätkame majandustehingute kajastamist – kuidas mõjutada majandustulemusi ja bilanssi?
 • Kordame üle põhitõed. Küsimuste ja vastuste ring.

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestvus on neli akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, Interneti ühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Anu Allikvee

Anu Allikvee on osaühing AR Tähelend juhataja. AR Tähelend osutab raamatupidamisteenuseid alates aastast 1994.
Kõrghariduse on ta omandanud Tartu Ülikoolis filoloogia teaduskonnas ning korral majandusteaduskonnas ärijuhtimise magistriõppes. Samuti on ta läbinud erinevad finantsalased koolitused, sealhulgas ka rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite ja audiitorite ettevalmistuse kursuse ning hoidnud end pidevalt kursis erinevate majandustarkvarade ja nende kasutamisvõimalustega.

Raamatupidamisalal on Anu töötanud ligi 25 aastat. Viimased 20 aastat on ta juhendanud teiste raamatupidajate tööd, nõustanud ettevõtjaid ja koolitanud välja raamatupidajaid. Koolitajana räägib Anu lihtsalt, põhjalikult, praktiliste näidetega ja oma kogemuste baasil.

Ta teeb tihedat koostööd mitme majanduskooliga ja ta on pidanud loenguid Tallinna Transpordikoolis ja Tallinna Tehikaülikoolis. 2013. aastal oli Anu kaasatud majandusarvestuse eriala riikliku õppekava uuendamise töörühma.

2006. aastal avaldati Anu poolt kirja pandud raamatust „Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine“ 2 trükki. Anul on plaanis avaldada veel raamatupidamisalaseid kirjutisi, mis on mõeldud nii raamatupidajatele kui ettevõtjatele.


Maksumus

Seminari hind on 142,80 € (119 € + km).


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Registreerimine ja lisainfo

Registreerida koolitusele saate end meie kodulehel vajutades nuppu Registreeri koolitusele.

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu