Sisukord

24/7 Arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega. Liina Randmann

Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega on muutunud igapäevaseks praktikaks meie koolides. Oskuslikult läbiviidud arenguvestlusest on kasu kõigile osalejatele – õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. See on sobilik vorm informatsiooni vahetamiseks ja üksteise paremaks tundma õppimiseks. Ühise arusaamise loomine tagab lapsele arenguks parimad ja soodsamad tingimused ja võimalused lapse motiveerituse toetamiseks.  Edukaks saab lugeda arenguvestlust, mille käigus eelkõige õpetaja ja lapsevanem saavad väljendada enda mõtteid, seisukohti ja arvamusi.


Eesmärk

24/7 Seminari eesmärgiks on anda õpetajale teadmised ja oskused tulemusliku ja kõiki osapooli rahuldava arenguvestluse läbiviimiseks.


Sihtrühm

24/7 Seminar on suunatud koolide personalile (õpetajad, koolijuhid), kes tegelevad arenguvestluste läbiviimisega.


Teemad

  • Arenguvestluse eesmärk ja olemus.
  • Keskendumine õpilase vajadustele ja oskuste arendamisele - arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, arenguvestluste eetika.
  • Kuidas saavutada lapsevanema ja õpilasega usalduslikku suhet - arenguvestluse tulemuslikkust takistavad ja soodustavad tegurid.
  • Tulemusliku suhtlemise tehnikad (aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine, tagasiside andmine) ja emotsionaalsete kompetentside tähtsus suhtlemisel.
  • Kokkuvõtete tegemine arenguvestlustest ja järeltegevuste planeerimine, vastutuse jagunemine.

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Kestvus on kaks akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Liina Randmann

Liina Randmann PhD on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala. Magistrikraadi ja doktorikraadi kaitses ta töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnas. Praegu töötab Liina Randmann Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina. Oma põhitöö kõrvalt on ta olnud viimased paarkümmend aastat tegev lektorina Tallinna Ülikooli avatud ülikooli täiendõppe keskuses. 


Maksumus

Seminari hind on 39 € + km.


Tasumine

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele.
Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.