Sisukord

Veebiseminar - Võla käitlustasud, viivised ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine

Registreeri koolitusele

Eeltutvustus

Aastaid tagasi muudeti võlaõigusseadust, võitlemaks arvete tasumisega viivitamise vastu. Muu hulgas suurendati seadusjärgset viivise määra ning anti võlausaldajatele õigus võla sissenõudmiskulude hüvitamise nõudmiseks kindlas summas ilma, et võlausaldaja sellise kulu kandmist tõendama peaks (praktikas tuntakse ka võla käitlustasu mõiste all). Ühtlasi lisati seadusesse muudatused, millega kehtestati erireeglid ja konkreetsed piirmäärad tarbijatelt võla sissenõudmiskulude (nn võla käitlustasu) hüvitamise nõudmisele.

Praeguses majanduskliimas on maksetega hilinemised igapäevaseks paratamatuks teemaks. Kirjeldatud tasumisega viivitamise muudatused pärinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu äritehingute maksete hilinemise vastu võitlemise direktiivist 2011/7/EL. Nimetatud direktiivi alusel võlaõigusseadusesse tehtud muudatused peaksid olema lihtsustanud võlgade sissenõudmist, andes muuhulgas võlausaldajatele kindlas summas võla käitlustasu ning senisest veidi suuremas summas viiviste nõudmise õiguse. 2015. aastal lisandunud tarbijaid puudutav käitlustasu eriregulatsioon peaks olema seadnud piirid tarbijatelt võlgade sissenõudmiskulude hüvitamise nõudmisele. Konkreetsete rahaliste piirmäärade kehtestamine on loodetavasti varasemat praktikat lihtsustanud ning ühtlustanud. Vastavate regulatsioonide sisu on oluline nii võlausaldajatele kui võlgnikele.

Lisaks tuleb juttu maksekäsu kiirmenetlusest ehk siis võrreldes hagimenetlusega kiiremast ja soodsamast kohtulikust menetlusest, mida saab võlgade sissenõudmisel kasutada juhul, kui kohtuväliselt võla sissenõudmine ei peaks õnnestuma.


Eesmärk

Tutvustada võlgade sissenõudmise seaduslikku regulatsiooni võla sissenõudmiskulude (nn võla käitlustasu) ning viiviste osas – millises ulatuses ja millistel tingimustel on neid võimalik võlgnikelt nõuda. Räägime ka sellest, millal saab kohtule esitada maksekäsu kiirmenetluse avalduse, millised etapid selles menetluses läbitakse ning mida on oluline seoses maksekäsumenetlusega arvestada.


Sihtrühm

Ettevõtete omanikud ja juhid, projektijuhid, võlgade haldajad ja sissenõudjad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku arvete esitamisega või tegelevad võlgnevuste sissenõudmisega.


Teemad

  • Erinevad viiviste liigid.
  • Seadusjärgse viivise määr.
  • Võla sissenõudmiskulu (nn võla käitlustasu) regulatsioon.
  • Tarbijatele kehtiv võla sissenõudmiskulu (nn võla käitlustasu) eriregulatsioon.
  • Kohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine.

Aeg ja maht

14. september 2017, kell 10.00 - 11.30.
(2 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 20 minutit enne veebiseminari algust.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Annika_Vait

Annika Vait on vandeadvokaat ning advokaadibüroo ALTERNA partner. Ta on ka Eesti Advokatuuri Äriõiguse komisjoni liige ning Äripäeva poolt kirjastatava Ettevõtja Käsiraamatu üks kaasautoritest.

Annika tegeleb igapäevaselt juriidilise ärinõustamisega, mis praeguses majanduskliimas tähendab lisaks lepingute ja tehingute alasele nõustamisele ka võlgnevuste ennetamise ja sissenõudmise protsessides juriidilise nõustajana osalemist. Annikal on ka võlgade haldamise praktiline kogemus, millega ta puutus kokku varasemas pangatöös.

Rahvusvaheline advokaadibüroode hindamise väljaanne Legal500 on tunnustanud Annikat kui ühte Eesti juhtivatest ekspertidest tehingute ja ärinõustamise valdkonnas aastatel 2016 ja 2017.

Pildid / - Advokaadibüroo AlternaPildid / - Alterna_EMEA Pildid / - Alterna_EMEA


Maksumus

Registreerides kuni 31. augustini 2017 on soodushind 49 € + km (58,80 €), hilisematele registreerujatele tavahind 59 € + km (70,80 €). Kõigil seminaril osalejatel on võimalik ka osta 30 päevane järelkuulamise õigus, mille hind on 10 € + km (12 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Veebiseminarist loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Koostööprojekt Valgevenes

Addenda koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga ning Minski Tehnikaülikooliga alustavad ühisprojekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogilise ja tehniliste lahenduste väljatöötamine ja koolitus Valgevene ettevõtetele" realiseerimist. Projekti periood: 01.05.2017-30.04.2018 Projekti eesmärk on tõsta Valgevene võimekust juurutada keskkonnasäästlikku ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu